Biuletyn Informacji Publicznej
Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" im. C.K.Norwida

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

Sprawozdanie finansowe zostało umieszczone na stronie: BIP DBFO-ŚRÓDMIEŚCIE m. st. Warszawy.

 

SZANOWNI PAŃSTWO,

DNIA 7 MAJA ROZPOCZĘŁA SIĘ REKRUTACJA NA ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z INFORMACJAMI DLA KANDYDATÓW DOTYCZĄCYMI REKRUTACJI

 

1.    Zasady postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych m. st. Warszawy w roku szkolnym 2019/2020 (zał. nr 1);

2.    Harmonogram zapisów dla kandydatów do placówek wychowania pozaszkolnego i ogniska artystycznego w roku szkolnym 2019/2020 (zał. nr 2);

3.    Plan zajęć popołudniowych w MDK „Muranów” na rok szkolny 2019/2020* (zał. nr 3);

4.    Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji znajdziecie Państwo także na stronie Biura Edukacji m. st. Warszawy;

5.    Adres strony elektronicznej rekrutacji dla kandydatów:

warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl;

*plan zajęć – dni i godziny mogą ulec zmianom do dnia rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020.

zał. nr 1 ZASADY REKRUTACJI 2019 2020.pdf

zał. nr 2 HARMONOGRAM DLA KANDYDATÓW 2019 2020.pdf

zał. nr 3 ROZKŁAD ZAJĘĆ 2019 2020.pdf

 

Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania
skarg i wniosków  oraz przyjmowania i rozpatrywania
interwencji w Młodzieżowego Domu Kultury „Muranów” im. C. K. Norwida w Warszawie

Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" im. C. K. Norwida jest publiczna placówką edukacji pozaszkolnej.

Organ prowadzący:  Biuro Edukacji m. st. Warszawy za pośrednictwem Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy. 

https://www.srodmiescie.warszawa.pl/

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Kuratorim Oświaty w Warszawie.

http://kuratorium.waw.pl/

STATUT

MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY "MURANÓW" im. C. K. Norwida

uchwalony przez Radę Pedagogiczną dnia 22 czerwca 2018 r.

WYKAZ STANOWISK PRACY W MDK "MURANÓW":

STRUKTURA ORGANIZACYJNA MDK "MURANÓW"

REDAKTOR PROWADZĄCY I OSOBA ZATWIERDZAJĄCA;

BERNADETTA NEUMANN-KOCHAŃSKA

email: kultura@mdk-muranow.waw.pl

tel. 22 635 82 85; 22 635 01 40

STATUS PRAWNY MDK "MURANÓW"

 
1 do 10 z 12