Biuletyn Informacji Publicznej
Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" im. C.K.Norwida

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

SZANOWNI PAŃSTWO,

OD DNIA 10 MAJA ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ NA ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z INFORMACJAMI DLA KANDYDATÓW DOTYCZĄCYMI REKRUTACJI

1. Zasady postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych m. st. Warszawy w roku szkolnym 2018/2019 (zał. nr 1);

2. Harmonogram zapisów dla kandydatów do placówek wychowania pozaszkolnego i ogniska artystycznego w roku szkolnym 2018/2019 (zał. nr 2);

3. Plan zajęć popołudniowych w MDK „Muranów” na rok szkolny 2018/2019* (zał. nr 3);

4. Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji znajdziecie Państwo także na stronie Biura Edukacji m. st. Warszawy;

5. Adres strony elektronicznej rekrutacji dla kandydatów:

warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl

*plan zajęć – dni i godziny mogą ulec zmianom do dnia rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019.

zasady rek. placówki.pdf

ETAPY REKRUTACJI.docx

ZAJĘCIA NABOROWE 2018 2019.doc

Oferta pracy na stanowisku SEKRETARZ PLACÓWKI. Zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu od dnia 1 sierpnia 2017 r.

 

SZANOWNI PAŃSTWO,

OD DNIA 10 MAJA ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ NA ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z INFORMACJAMI DLA KANDYDATÓW DOTYCZĄCYMI REKRUTACJI

 

1.    Zasady postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych m. st. Warszawy w roku szkolnym 2017/2018                        (zał. nr 1);

2.    Harmonogram zapisów dla kandydatów do placówek wychowania pozaszkolnego i ogniska artystycznego w roku szkolnym 2017/2018 (zał. nr 2);

3.    Plan zajęć popołudniowych w MDK „Muranów” na rok szkolny 2017/2018* (zał. nr 3);

4.    Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji znajdziecie Państwo także na stronie Biura Edukacji m. st. Warszawy;

5.    Adres strony elektronicznej rekrutacji dla kandydatów:

warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl;

*plan zajęć – dni i godziny mogą ulec zmianom do dnia rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018.

ZAŁ. NR 1 ZASADY REKRUTACJI 2017 2018(1).pdf

ZAŁ. NR 2 HARMONOGRAM ZAPISÓW DLA KANDYDATÓW.xlsx

ZAŁ NR 3 PLAN ZAJĘĆ NA ROK SZKOLNY 2017 2018.doc

Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania
skarg i wniosków  oraz przyjmowania i rozpatrywania
interwencji w Młodzieżowego Domu Kultury „Muranów” im. C. K. Norwida w Warszawie

Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" im. C. K. Norwida jest publiczna placówką edukacji pozaszkolnej.

Organ prowadzący:  Biuro Edukacji m. st. Warszawy za pośrednictwem Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy. 

https://www.srodmiescie.warszawa.pl/

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Kuratorim Oświaty w Warszawie.

http://kuratorium.waw.pl/

INFORMACJA O WYNIKU EGZAMINU KOŃCZĄCEGO SŁUŻBĘ PRZYGOTOWAWCZĄ NA STANOWISKU URZĘDNICZYM

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

SPECJALISTA DS.KADR I SEKRETARIATU

STATUT

MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY "MURANÓW" im. C. K. Norwida

uchwalony przez Radę Pedagogiczną dnia 22 czerwca 2018 r.

WYKAZ STANOWISK PRACY W MDK "MURANÓW":

 
1 do 10 z 15