Biuletyn Informacji Publicznej
Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" im. C.K.Norwida

      Co to jest?

Zapraszam Państwa do zapoznania się z dokumentacją związaną z rekrutacją na zajęcia w placówkach edukacji pozaszkolnej w roku szkolnym 2016/2017.

INFORMACJA O WYNIKU EGZAMINU KOŃCZĄCEGO SŁUŻBĘ PRZYGOTOWAWCZĄ NA STANOWISKU URZĘDNICZYM

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

SPECJALISTA DS.KADR I SEKRETARIATU

STATUT

MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY "MURANÓW" im. C. K. Norwida

tekst jednolity

uchwalony przez  Radę Pedagogiczną dnia 1 września 2015 r.

WYKAZ STANOWISK PRACY W MDK "MURANÓW":

STRUKTURA ORGANIZACYJNA MDK "MURANÓW"

REDAKTOR PROWADZĄCY I OSOBA ZATWIERDZAJĄCA

STATUS PRAWNY MDK "MURANÓW"

ADRES I KONTAKT

MDK "MURANÓW" im. C. K. Norwida:

 

DYREKTOR MDK "MURANÓW" im. C. K. Norwida

od 1 września 2015 r. BERNADETTA NEUMANN - KOCHAŃSKA