Biuletyn Informacji Publicznej
Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" im. C.K.Norwida

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania
skarg i wniosków  oraz przyjmowania i rozpatrywania
interwencji w Młodzieżowego Domu Kultury „Muranów” im. C. K. Norwida w Warszawie

Zapraszam Państwa do zapoznania się z dokumentacją związaną z rekrutacją na zajęcia w placówkach edukacji pozaszkolnej w roku szkolnym 2016/2017.

INFORMACJA O WYNIKU EGZAMINU KOŃCZĄCEGO SŁUŻBĘ PRZYGOTOWAWCZĄ NA STANOWISKU URZĘDNICZYM

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

SPECJALISTA DS.KADR I SEKRETARIATU

STATUT

MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY "MURANÓW" im. C. K. Norwida

tekst jednolity

uchwalony przez  Radę Pedagogiczną dnia 1 września 2015 r.

WYKAZ STANOWISK PRACY W MDK "MURANÓW":

STRUKTURA ORGANIZACYJNA MDK "MURANÓW"

REDAKTOR PROWADZĄCY I OSOBA ZATWIERDZAJĄCA

STATUS PRAWNY MDK "MURANÓW"

ADRES I KONTAKT

MDK "MURANÓW" im. C. K. Norwida:

 

 
1 do 10 z 11