Biuletyn Informacji Publicznej
Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" im. C.K.Norwida

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

SZANOWNI PAŃSTWO,

OD DNIA 10 MAJA ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ NA ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z INFORMACJAMI DLA KANDYDATÓW DOTYCZĄCYMI REKRUTACJI

1. Zasady postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych m. st. Warszawy w roku szkolnym 2018/2019 (zał. nr 1);

2. Harmonogram zapisów dla kandydatów do placówek wychowania pozaszkolnego i ogniska artystycznego w roku szkolnym 2018/2019 (zał. nr 2);

3. Plan zajęć popołudniowych w MDK „Muranów” na rok szkolny 2018/2019* (zał. nr 3);

4. Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji znajdziecie Państwo także na stronie Biura Edukacji m. st. Warszawy;

5. Adres strony elektronicznej rekrutacji dla kandydatów:

warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl

*plan zajęć – dni i godziny mogą ulec zmianom do dnia rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019.

zasady rek. placówki.pdf

ETAPY REKRUTACJI.docx

ZAJĘCIA NABOROWE 2018 2019.doc

 

SZANOWNI PAŃSTWO,

OD DNIA 10 MAJA ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ NA ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z INFORMACJAMI DLA KANDYDATÓW DOTYCZĄCYMI REKRUTACJI

 

1.    Zasady postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych m. st. Warszawy w roku szkolnym 2017/2018                        (zał. nr 1);

2.    Harmonogram zapisów dla kandydatów do placówek wychowania pozaszkolnego i ogniska artystycznego w roku szkolnym 2017/2018 (zał. nr 2);

3.    Plan zajęć popołudniowych w MDK „Muranów” na rok szkolny 2017/2018* (zał. nr 3);

4.    Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji znajdziecie Państwo także na stronie Biura Edukacji m. st. Warszawy;

5.    Adres strony elektronicznej rekrutacji dla kandydatów:

warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl;

*plan zajęć – dni i godziny mogą ulec zmianom do dnia rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018.

ZAŁ. NR 1 ZASADY REKRUTACJI 2017 2018(1).pdf

ZAŁ. NR 2 HARMONOGRAM ZAPISÓW DLA KANDYDATÓW.xlsx

ZAŁ NR 3 PLAN ZAJĘĆ NA ROK SZKOLNY 2017 2018.doc