Biuletyn Informacji Publicznej
Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" im. C.K.Norwida

      Co to jest?
-
Szukaj w tym dziale:

Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" im. C. K. Norwida jest publiczna placówką edukacji pozaszkolnej.

Organ prowadzący:  Biuro Edukacji m. st. Warszawy za pośrednictwem Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy. 

https://www.srodmiescie.warszawa.pl/

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Kuratorim Oświaty w Warszawie.

http://kuratorium.waw.pl/