Biuletyn Informacji Publicznej
Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" im. C.K.Norwida

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

STATUT

MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY "MURANÓW" im. C. K. Norwida

tekst jednolity

uchwalony przez  Radę Pedagogiczną dnia 1 września 2015 r.