Biuletyn Informacji Publicznej
Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" im. C.K.Norwida

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

STATUT

MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY "MURANÓW" im. C. K. Norwida

uchwalony przez Radę Pedagogiczną dnia 22 czerwca 2018 r.