Biuletyn Informacji Publicznej
Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" im. C.K.Norwida

      Co to jest?
STRUKTURA ORGANIZACYJNA

STRUKTURA ORGANIZACYJNA MDK "MURANÓW"

  • ORGAN PROWADZĄCY:  MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA za pośrednictwem WYDZIAŁU OŚWIATY I FUNDUSZY EUROPEJSKICH  DLA DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY;
  • ORGAN SPRAWUJĄCY NADZÓR: KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE

Organami Młodzieżowego Domu Kultury "Muranów" im. C. K. Norwida w Warszawie są:

  • Dyrektor
  • Rada Pedagogiczna
  • Samorząd Uczestników Zajęć
  • Rada Rodziców

Rada Pedagogiczna, Samorząd i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oświatowego i Statutem MDK.

 

 

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1615
Wprowadzony przez: Bernadetta Neumann-Kochańska
Data opublikowania: 2012-07-07 09:42:42
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-06-18 13:20:34 Bernadetta Neumann-Kochańska
2018-06-18 13:03:22 Bernadetta Neumann-Kochańska
2015-05-12 22:05:05 Bernadetta Neumann-Kochańska
2012-07-07 10:24:02 Bernadetta Neumann-Kochańska Publikacja artykułu