Biuletyn Informacji Publicznej
Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" im. C.K.Norwida

      Co to jest?
REKRUTACJA 2019/2020

 

SZANOWNI PAŃSTWO,

DNIA 7 MAJA ROZPOCZĘŁA SIĘ REKRUTACJA NA ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z INFORMACJAMI DLA KANDYDATÓW DOTYCZĄCYMI REKRUTACJI

 

1.    Zasady postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych m. st. Warszawy w roku szkolnym 2019/2020 (zał. nr 1);

2.    Harmonogram zapisów dla kandydatów do placówek wychowania pozaszkolnego i ogniska artystycznego w roku szkolnym 2019/2020 (zał. nr 2);

3.    Plan zajęć popołudniowych w MDK „Muranów” na rok szkolny 2019/2020* (zał. nr 3);

4.    Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji znajdziecie Państwo także na stronie Biura Edukacji m. st. Warszawy;

5.    Adres strony elektronicznej rekrutacji dla kandydatów:

warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl;

*plan zajęć – dni i godziny mogą ulec zmianom do dnia rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020.

zał. nr 1 ZASADY REKRUTACJI 2019 2020.pdf

zał. nr 2 HARMONOGRAM DLA KANDYDATÓW 2019 2020.pdf

zał. nr 3 ROZKŁAD ZAJĘĆ 2019 2020.pdf

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 586
Wprowadzony przez: Bernadetta Neumann-Kochańska
Data opublikowania: 2017-07-10 14:16:12
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2019-05-10 13:10:02 Bernadetta Neumann-Kochańska
2019-05-10 13:03:24 Bernadetta Neumann-Kochańska
2017-07-11 10:25:52 Bernadetta Neumann-Kochańska
2017-07-11 10:25:44 Bernadetta Neumann-Kochańska
2017-07-11 10:24:32 Bernadetta Neumann-Kochańska
2017-07-11 10:19:56 Bernadetta Neumann-Kochańska
2017-07-11 10:18:57 Bernadetta Neumann-Kochańska
2017-07-11 10:13:34 Bernadetta Neumann-Kochańska Publikacja artykułu
2017-07-11 10:13:14 Bernadetta Neumann-Kochańska