Biuletyn Informacji Publicznej
Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" im. C.K.Norwida

      Co to jest?
REKRUTACJA 2017/2018

 

SZANOWNI PAŃSTWO,

OD DNIA 10 MAJA ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ NA ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z INFORMACJAMI DLA KANDYDATÓW DOTYCZĄCYMI REKRUTACJI

 

1.    Zasady postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych m. st. Warszawy w roku szkolnym 2017/2018                        (zał. nr 1);

2.    Harmonogram zapisów dla kandydatów do placówek wychowania pozaszkolnego i ogniska artystycznego w roku szkolnym 2017/2018 (zał. nr 2);

3.    Plan zajęć popołudniowych w MDK „Muranów” na rok szkolny 2017/2018* (zał. nr 3);

4.    Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji znajdziecie Państwo także na stronie Biura Edukacji m. st. Warszawy;

5.    Adres strony elektronicznej rekrutacji dla kandydatów:

warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl;

*plan zajęć – dni i godziny mogą ulec zmianom do dnia rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018.

ZAŁ. NR 1 ZASADY REKRUTACJI 2017 2018(1).pdf

ZAŁ. NR 2 HARMONOGRAM ZAPISÓW DLA KANDYDATÓW.xlsx

ZAŁ NR 3 PLAN ZAJĘĆ NA ROK SZKOLNY 2017 2018.doc

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 272
Wprowadzony przez: Bernadetta Neumann-Kochańska
Data opublikowania: 2017-07-10 14:16:12
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2017-07-11 10:25:52 Bernadetta Neumann-Kochańska
2017-07-11 10:25:44 Bernadetta Neumann-Kochańska
2017-07-11 10:24:32 Bernadetta Neumann-Kochańska
2017-07-11 10:19:56 Bernadetta Neumann-Kochańska
2017-07-11 10:18:57 Bernadetta Neumann-Kochańska
2017-07-11 10:13:34 Bernadetta Neumann-Kochańska Publikacja artykułu
2017-07-11 10:13:14 Bernadetta Neumann-Kochańska