Biuletyn Informacji Publicznej
Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" im. C.K.Norwida

      Co to jest?
STATUS PRAWNY

STATUS PRAWNY MDK "MURANÓW"

Młodzieżowy Dom Kultury „MURANÓW” im. Cypriana Kamila Norwida w Warszawie jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą dla dzieci   i młodzieży, umożliwiającą rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form edukacji artystycznej, działającą zgodnie z art. 2 pkt. 3 Ustawy o systemie oświaty - (Dz. U. z 1996 r Nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz Statutem placówki.

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1117
Wprowadzony przez: Bernadetta Neumann-Kochańska
Data opublikowania: 2012-07-07 09:21:13
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2012-07-09 09:57:36 Bernadetta Neumann-Kochańska
2012-07-09 09:57:25 Bernadetta Neumann-Kochańska
2012-07-09 08:50:01 Bernadetta Neumann-Kochańska
2012-07-07 09:26:52 Bernadetta Neumann-Kochańska Publikacja artykułu